Spot UV

  • JKTECH UV Spot Curing System

    Sistema de curat per punt UV JKTECH

    Model de controlador: SpotUV

    El sistema de curat per punt UV LED ofereix una energia de curat optimitzada en una ubicació molt precisa, pot ser utilitzat manualment per un operador en un sistema de sobretaula o integració en una línia de muntatge automatitzada d'alta velocitat; En general, cura els adhesius i recobriments fotocurables LED en 1 a 10 segons